KPI


KPI


KPI, czyli Key Performance Indicator, to wskaźnik kluczowy wydajności lub wskaźnik osiągnięć kluczowych. Jest to miarodajna metryka, która służy do oceny efektywności lub sukcesu w osiąganiu konkretnych celów lub rezultatów w organizacji, firmie, projekcie lub innej dziedzinie działalności.

KPI są używane w różnych kontekstach i mogą mieć różne znaczenia w zależności od branży i celów, które są monitorowane. Przykładowe KPI mogą obejmować:

1. Sprzedaż: Wskaźniki takie jak miesięczne obroty, liczba transakcji, wartość średniej transakcji itp.
2. Marketing: Konwersja, liczba odwiedzin na stronie internetowej, wskaźnik otwarć w kampaniach e-mail, koszt akwizycji klienta itp.
3. Obsługa klienta: Czas odpowiedzi na zapytania, wskaźnik rozwiązywania problemów za pierwszym razem, wskaźnik satysfakcji klienta itp.

Wartości KPI są monitorowane regularnie, aby dostarczyć informacje zwrotne i umożliwić podejmowanie decyzji opartych na danych. Ważne jest, aby KPI były dobrze zdefiniowane, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie (skrót SMART). Dzięki odpowiednio wybranym KPI, organizacje mogą skoncentrować się na kluczowych obszarach działalności, aby osiągnąć swoje cele i efektywnie zarządzać swoimi zasobami.


Chcesz wiedzieć więcej?

Umów się na bezpłatną konsultację – sprawdzimy jak możemy Ci pomóc.
Napisz do nas